Horoz HONGKONG

Horoz HONGKONG

Horoz Hongkong, şirketimizin “İleri Görüş ve Yenilikçi Zihniyet” vizyonunu korumak ve geliştirmek için 20.. Yılında Hongkong’da kurulmuştur.

Horoz Hongkong bulunduğu konum itibari ile Aydınlatma Pazarının merkezinde olup ürün skalamızın güncel kalmasını ve ürün kalitemizden ödün vermeden paydaşlarımıza daha iyi hizmet vermemizi sağlamaktadır.